Overvekt hos barn

Hvorfor blir barn overvektige? Er barnet mitt overvektig? Hva kan jeg som forelder gjøre?
Oppdatert dato: Torsdag 19. February 2004

Andelen overvektige barn har også gått opp. Heldigvis har det ikke kommet så langt i Norge som for eksempel i USA, der man regner med at 1 av 5 barn er overvektige! Men tendensen er tydelig og bekymringsfull.


Barn som er overvektige, har større sjanse for å bli overvektige som voksne, selv om det ikke alltid er sånn. Hos voksne vet vi at det å være overvektig er forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer. Du kan lese mer om dette på overvektssenteret.


Hvorfor blir noen barn overvektige?
Det er selvfølgelig mange grunner til dette. De vanligste grunnene er nok allikevel usunne matvaner og for lite aktivitet.


Men husk at barn vokser i rykk og napp, og de fleste av dem som har litt -valpefett- vokser seg slanke med alderen.


Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet skriver dette om barn og overvekt i sin rapport om vekt og helse:


Barn
Rutinemessig måling av vekst innen helsetjenesten bør knyttes til intervensjon når vekten øker drastisk i forhold til høyden. Det anbefales ikke behandling av fedme hos barn under 3 år. Det er grunnlag for å anbefale at 3-9 år gamle barn med fedme tilbys oppfølging hvis minst en av foreldrene er fete. Barn og ungdom i alderen 10-19 år med fedme bør få tilbud om oppfølging.
Ved oppfølging av fedme hos barn og ungdom tyder resultater fra mange studier på at foreldre må være aktive i behandlingen. Det bør fokuseres på moderate endringer i kosthold og fysisk aktivitet og ikke dramatiske slankekurer. Det er viktig med langvarig oppfølging.-


Kosthold
Barna våre vokser opp med tilbud om hurtig-mat nærmest på hvert gatehjørne.


Cola, hamburgere og godteposer har blitt mer dagligdags, og er ikke lenger bare forbundet med lørdag eller fest. Svært mange barn spiser godteri nesten hver dag, og drikker brus daglig. Du kan lese mer om brus her: Brus: Farlig for helsa?


Arv og miljø
Tendensen til å bli overvektig ligger for en stor del til familier. Man antar at omtrent halvparten av all fedme i verden er arvelig, men dette inkluderer mange forskjellige arvelige tilstander. Dersom du eller partneren din (eller dere begge) er overvektige, er sjansen for at barna deres også blir det høy.


Men skjebnen er på ingen måte beseglet: Det er mye man kan gjøre for at den arvelige tendensen til overvekt ikke skal få overtaket!


Dessuten -arver- barna dine og partnerens matvaner og livsstilsvaner når de vokser opp.


Barn som vokser opp i en familie som sitter mye fysisk stille og ikke går ut på tur, har mye høyere risiko for overvekt enn de som vokser opp i fysisk aktive familier.

Inaktivitet
I dag bruker barn i økende grad tid foran en eller annen skjerm. TV, video, PC, Playstation, Nintendo, Game Boy: tilbudet er stort! Tidligere, da disse tilbudene var få, var det nok vanligere å løpe rundt i nabolaget, sparke fotball, inne var det i hvert fall ganske kjedelig!


Tidligere var det også vanligere at barna gikk til skole og fritidsaktiviteter. Men nå er det blitt en selvfølge med skolebuss mange steder, og flere og flere steder føles skoleveien såpass utrygg for foreldre eller barn at de velger å kjøre selv om det ikke er så langt.


I noen få tilfeller kan det ligge medisinske grunner slik som for eksempel hormonforstyrrelser, bak barnets overvekt. Dette er imidlertid sjelden, men selvfølgelig viktig å få utelukket dersom det ikke finnes noen åpenbar grunn til overvekten eller dersom barnet har andre symptomer i tillegg.


Er barnet mitt overvektig?
Hvis du tror at barnet ditt kan være overvektig, kan det være lurt å diskutere det med legen først: Legen kan bedre avgjøre om barnet har et vektproblem eller ikke, på bakgrunn av høyde- og vektmålinger, og vekstkurver. Det å skulle avgjøre om et barn er overvektig kan være svært vanskelig, ettersom barna vokser i rykk og napp.


For eksempel er det helt vanlig at et barn har en vekstspurt når det gjelder vekten, og -ta igjen- på høyden først senere.


Hva kan jeg som forelder gjøre?
Noe av det aller viktigste i denne settingen er at du alltid viser barnet ditt at det er like mye verdt for deg uansett hva de veier! Barn oppfatter subtile signaler svært fort, og vonde følelser av ikke å være bra nok kan gi barnet dårlig selvtillit. Overvektige barn trenger aksept, oppmuntring og støtte.


Se på dine egne/familiens vaner. Barn lærer av personene rundt seg. Selv om bare en i familien er overvektig, kan det være nyttig for alle i familien å lære seg sunne vaner for kosthold og aktivitet! Det er vanskelig for et barn å skulle følge regler som ikke gjelder for de andre i familien.


Ut på tur aldri sur!
Det er svært viktig å øke aktivitetsnivået dersom familien er inaktiv.


Regelmessig fysisk aktivitet, sammen med sunne kostholdsvaner, er den mest effektive måten å oppnå en sunn vekt i en sunn kropp. Det trenger slett ikke være så vanskelig! For eksempel:


Du er en rollemodell for barna dine. Dersom de ser at du synes det er gøy å være ute og leke, er sjansen stor for at de også vil synes at det er det! Dersom barna dine vokser opp med fysisk aktivitet, er det også større sjanse for at de er fysisk aktive resten av livet! La barna se at du bruker trappen, går til butikken isteden for å kjøre, at du går en tur. De lærer av deg!


Planlegg hyggelige aktiviteter i helgene, Sykkeltur, gåturer, soppturer, bærplukking, svømmehallen, dansing: Det er mange ting å finne på! Aktivitetene gir dere samtidig en masse hyggelige felles opplevelser å se tilbake på og styrker familiebåndene!

Hør på hva barna har lyst til. Det er viktig at aktivitetene er lystbetonte og ikke føles som press eller tvang. 
Hva med å sette TV-en i et litt mindre tilgjengelig rom? (Man blir fort vant til det!)

Barn skal aldri slankes!
Barn skal aldri settes på slankediett for å gå ned i vekt, bortsett fra i de tilfellene der en lege har sett det som nødvendig av medisinske grunner. Å sette barn på slankediett kan føre til mangelsykdommer, vekst- og utviklingsforstyrrelser og kan dessuten gi barnet et negativt og forkvaklet syn på mat og kropp.


Det viktigste er å fremme at den videre veksten blir så sunn som mulig og forebygge videre overvekt. Barna vokser som sagt i rykk og napp, og dersom de lever sunt og aktivt, kan de "strekke av seg" eventuelle ekstra kilo.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.