Hva er egentlig CT?

Mange som har vært på sykehus har opplevd å være med på en CT-undersøkelse. Denne spesielle formen for røntgen er et svært viktig hjelpemiddel for å kunne diagnostisere mange forskjellige sykdommer og skader.
Oppdatert dato: Tirsdag 20. mai 2003

En CT (eller en computer tomograf som bokstavene står for) er en ganske stor maskin i et eget rom. Under undersøkelsen ligger pasienten på et bord inne i en åpning i maskina. CT-maskina bruker vanlige røntgenstråler, men i en CT maskin er røntgenapparatet montert på en trommel som roteres rundt pasienten. Mens røret går rundt pasienten, flyttes pasienten gjennom apparatet, slik at forskjellige områder blir undersøkt.

CT-maskina tar bilder av kroppen fra mange vinkler, og en datamaskin samler så disse til et avansert røntgenbilde. Datamaskinen lager snittbilder som pølseskiver av kroppen, og moderne maskiner kan også lage tredimensjonale bilder

Hvorfor bruke CT?
CT gir bedre bilder enn vanlig røntgen. Ved vanlig røntgen tas bildet fra den ene siden av kroppen, og det kan være vanskelig å se mange viktige organer. CT-maskinen gir mulighet for å gå mye mer nøyaktig til verks slik at flere detaljer kommer frem. Legen avgjør om CT eller vanlig røntgen skal brukes alt etter hvilken sykdom eller skade man er på jakt etter. I mange tilfeller vil det bli tatt både CT og vanlig røntgenbilde.

Trenger jeg å forberede meg på noen måte?
Før noen undersøkelser skal du faste. Da blir du bedt om å ikke spise eller drikke noen timer før undersøkelsen. I mange tilfeller skal du drikke kontrastmiddel, og du vil da bli bedt om å møte opp i god tid. All nødvendig informasjon vil du få fra røntgenavdelingen når du får beskjed om time.

Spesielle forholdsregler
Ved mange CT-undersøkelser gis kontrastmiddel i blodåren. Disse kan være belastende for nyrene, og noen pasienter kan være allergiske mot dem. Personalet vil derfor spørre deg spesielt om dette hvis du skal ha kontrast.

Hvis du har en nyresykdom eller sukkersyke er det viktig at du opplyser om dette når du møter til undersøkelsen. Det samme gjelder om du har kraftig allergi eller astma. Spesielt er det viktig å opplyse om du har fått allergi-anfall under tidligere undersøkelser med kontrast.

Legen eller radiografen vil gjerne vite...

-...om du har en nyresykdom
-...om du har diabetes (sukkersyke)
-...om du har kraftig allergi
-...om du har astma
-...om du bruker medisinene Glucophage®, Metformin® eller Orabet® mot diabetes.

Hva skal jeg ha på meg under undersøkelsen?
Kle deg i komfortable, løstsittende klær. Du kan bli spurt om å fjerne smykker, briller, klokker, høreapparat eller gebiss hvis det kan forstyrre undersøkelsen.

Oppmøte på røntgenavdelingen
Obs! Ved mange sykehus heter nå røntgenavdelingen -Radiologisk avdeling-. Dette er fordi man nå bruker mange flere teknikker og stråletyper enn vanlige røntgenstråler.

Du bør møte opp på røntgenavdelingen i god tid. Meld din ankomst i luka. Derfra blir du sendt videre til riktig venterom. Når det er klart for undersøkelsen blir du hentet av en radiograf. Radiografen er en teknikker som utfører undersøkelsen. Når undersøkelsen er ferdig, vil en radiolog tolke bildene. Radiologen er en lege som er spesialist i å tolke røntgenbilder.

Hvordan foregår undersøkelsen
Du legger deg opp på et bord utenfor maskina. Ved mange undersøkelser skal du ha kontrastmiddel i blodet, og da vil du få en veneflon (en liten nål i armen).

Først skal det tas et oversiktsbilde: Da kjøres bordet med deg inn i maskina en kort stund. Du blir bedt om å holde pusten, og så tar maskina et kort bilde. Deretter kjøres du ut igjen.

Så gjør man klart til selve undersøkelsen. Skal du ha kontrast i blodet, kobler radiografen en sprøyte til veneflonen din.

Deretter kjøres du inn igjen i maskina. Mens maskina tar bilder blir du bedt om å holde pusten en kort stund flere ganger.

Er undersøkelsen ubehagelig?
Selve undersøkelsen er helt smertefri, som en vanlig røntgenundersøkelse. Hvis du skal ha kontrast, vil du få en veneflon. Det er som å få en sprøyte. Når kontrastmiddelet settes i veneflonen kan du kjenne en varme rundt veneflonen, og kanskje i resten av kroppen.

Noen ganske få mennesker synes det er ekkelt å ligge inne i maskina.

Er undersøkelsen farlig?
Som alle røntgenundersøkelser utsettes pasienten for røntgenstråling. En CT-maskin bruker vanligvis betydelig mer stråler enn en vanlig røntgenundersøkelse av det samme området. Samtidig er kunnskapen man kan lese ut av en CT-undersøkelse oftest også mye større.

Men, fordi man bruker så mye stråler, er det viktig at CT-undersøkelser forbeholdes de pasientene som har virkelig nytte av dem.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.