Forstørret prostata

Prostata vokser gjennom hele livet. Dette skjer hos alle menn, men i ulik grad og med ulik hastighet. Urinrøret går tvers igjennom et hull i prostata. Hvis kjertelen blir for stor, kan den klemme sammen urinrøret slik at det blir vanskelig å tømme urinblæren.
Oppdatert dato: Søndag 14. October 2007

Forstørret prostata kan også skyldes kreft. Dette er den vanligste kreftsykdommen blant norske menn, og forekommer som regel sent i livet. Det er sjelden at man får prostatakreft før fylte 50 år, og gjennomsnittsalderen er rundt 70 år. Plagene kan være de samme som ved godartet prostataforstørrelse, eller det er ingen plager i det hele tatt.

Sykdomstegn
Du må tisse ofte, kanskje også om natten. Det kan være vanskelig å komme i gang, slik at du må stå og vente en stund før strålen kommer. Det kan være svak kraft på strålen og du kan få problemer med at det fortsetter å renne urindråper etter at du er ferdig ("etterdrypp"). Det er også vanlig å føle at blæren ikke er blitt helt tom etter at du har tisset.

Behandling

 • Oppsøk legen din. Han kan kjenne på prostatakjertelen gjennom endetarmsåpningen for å bedømme hvor stor den er og om den inneholder knuter som kan tyde på kreft. Han kan også ta en blodprøve (prostata-spesifikt antigen; PSA) som kan gi en indikasjon på om kjertelen inneholder kreftceller. Ved behov kan han henvise deg til flere undersøkelser, som ultralyd eller cystoskopi (undersøkelse med et smalt kikkerør som føres opp til urinblæren) eller biopsi (vevsprøve) fra prostata.
   
 • Behandling av godartet prostataforstørrelse. Det finnes flere måter å behandle prostataforstørrelse på, blant annet med medisiner av typen alfablokkere (Xatral®, Cepalux®, Omnic®, Tamsulosin Arrow®, Sinalfa®) eller av typen testosteron-5-alfareduktasehemmer (Finastarid, Proscar®, Avodart®). Kirurgisk behandling er aktuelt hvis plagene er store, med uthøvling av prostatavev gjennom et smalt instrument som føres inn gjennom urinrøret eller kirurgisk fjernelse av hele kjertelen. 
   
 • Behandling av prostatkreft. I et flertall av tilfellene vokser kreften svært langsomt, men prostatkreft finnes også i en mer ondartet og hurtigvoksende form. Valg av behandling er avhengig av hvor utbredt kreften er og om behandlingen først og fremst skal lindre symptomer eller om den tar sikte på å helbrede sykdommen. De ulike formene for behandling er operasjon, frysebehandling, strålebehandling, ulike former for hormonell behandling eller cellegift.

  Oppdatert 14.10.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

  Kilder:
  -Johansen TEB. Medikamenter mot symptomgivende, godartet prostataforstørrelse. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2544-5
  -Statens legemiddelverk. Terapianbefaling. Behandling av prostatakreft. Nytt om legemidler 4, 2004.
  -Johansen TEB. Radikal behandling av prostatakreft i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1658-60
  -Nelson WG, De Marzo AM, Isaacs WB. Prostate cancer. N Engl J Med 2003; 349: 366-81
  -Wæhre H. Prostatakreft. Oncolex.no (091007)

 • Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.