Flyreise og graviditet

Det har blitt veldig vanlig for kvinner å fly mens de er gravide. Dette gjelder både fritidsreiser og reiser i forbindelse med jobben. Generelt er det ikke er farlig å fly for en frisk gravid kvinne.
Oppdatert dato: Tirsdag 26. June 2007

Sikrest i 2. trimester
Den sikreste tiden for en gravid kvinne å fly er i det 2. trimester (fra 13. - 28. svangerskapskuke), fordi risikoen for komplikasjoner er lavest i denne perioden. I tillegg vil de fleste gravide da ha mindre  plager (kvalme, oppkast, trøtthet) og kroppsvekten er på dette tidspunkt enda ikke en begrensende faktor.


Når skal man ikke fly?
Det finnes dog enkelte situasjoner hvor flyging for gravide kvinner sterkt frarådes: • Tidligere spontanaborter (øker risikoen for gjentagelse i det aktuelle svangerskap)
 • Tidligere ekstrauterine graviditer (svangerskap utenfor livmoren, gjentagelsesrisiko)
 • Truende abort eller vaginal blødning i det aktuelle svangerskap
 • Cervixinsuffisiens (inkompetent livmorhals)
 • Placentaproblemer (sykdommer i morkaken)
 • Flerlingsvangerskap
 • Svangerskapsforgiftning eller truende svangerskapsforgifting (preeklampsi), høyt blodtrykk, diabetes mellitus
 • Hjerteklaffefeil hos den gravide
 • Kroniske sykdommer, som krever regelmessig overvåkning
 • Alvorlig anemi (inkludert sigdcelleanemi). Anemi = blodfattighet. Hvis blodprosenten ( hemoglobin) er under 8,5 g/dl og flyreisen ikke kan unngås, kan man vurdere å bestille oksygen til den aktuelle flyreisen. Dette pga. den potensielle faren for den gravide og i mindre grad for fosteret siden fosteret er utstyrt med en spesiell type hemoglobin, som binder surstoff mye lettere enn hemoglobin hos voksne. 
   

Hvor går reisen?
Gravide kvinner bør uavhengig av om de tåler selve flyreisen eller ikke vurdere nødvendigheten av en reise til: • områder hvor faren for potensielt livsfarlige smittsomme sykdommer er høy

 • områder som ligger høyt over havet

 • områder hvor det finnes klorokinresistent malaria falciparum

 • områder hvor det anbefales vaksinasjoner med levende vaksiner

I slike tilfeller anbefales at man kontakter en reiseklinikk, infeksjonsmedisinsk poliklinikk eller sin fastlege, forutsatt at vedkommende er oppdatert innenfor reisemedisin.


Trombose/blodpropp
Den generelle tromboserisikoen er ca. 10 ganger høyere hos gravide enn hos ikke-gravide. Det henvises forøvrig til egen artikkel om -Dyp venetrombose og flyging- - trykk på lenke på denne siden. I tillegg til de i denne artikkelen nevnte risikofaktorene for dyp venetrombose bidrar også svangerskapshormonene samt presset av livmoren mot vener i bekkenet til den økte tromboserisikoen.


Skadelig for fosteret?
Når det gjelder risikoen for fosterskader pga. kosmisk stråling under flyreiser er det så langt vanskelig å komme med gode anbefalinger. Den mest sensible perioden for strålepåvirkning av fosteret er fra 8.-14. svangerskapsuke. I denne perioden utvikler både hjernen og nervesystemet seg hos fosteret. Stråledosen er avhengig av flyhøyden og flytiden. For spesielt interesserte henvises til anbefalingene, som er utgitt av det amerikanske transportdepartementet ( United States Department of Transportation, Office of Aviation Medicine).


Ta med deg svangerskapsjournalen!
Det anbefales for øvrig å ta kontakt med selskapet hvor man har sin reiseforsikring, før flyreisen, for å få informasjon om hva som dekkes hvis uhellet skulle være ute og man blir syk under en flyreise eller i utlandet. Husk uansett å ha med deg helsekortet for gravide (svangerskapsjournalen) samt det europeiske helsetrygdekort. Sistnevnte får man ved henvendelse til trygdekontoret.


Sjekk med flyselskapet
Når det gjelder restriksjoner i forbindelse med flyging under svangerskapet kan reglementet variere fra flyselskap til flyselskap. Det anbefales derfor at man tar kontakt med det respektive flyselskap i god tid før avreise for å unngå evt. overraskelser og ubehagligheter ved avreise.

Nedenfor refereres reglementet til noen utvalgte flyselskap. Reglene gjelder ukompliserte svangerskap. Siden reglene kan endre seg fra tid til annen anbefales at man sjekker flyselskapets nettsider eller at man ringer til flyselskapet / reisebyrået. Der hvor det ikke står noe spesielt om tvilling- eller flerlingsvangerskap anbefales uansett at man kontakter flyselskapet. • SAS Braathens: Aksepterer gravide inntil uke 36. For reise mellom 2-4 uker før termin kreves en legeerklæring. Reisetiden for hver enkelt strekning kan i denne perioden ikke overstige 4 timer. Gravide aksepteres ikke etter uke 38, dvs. mindre enn 2 uker før termin.

 • Norwegian: Gravide kan fly inntil uke 38 (eller uke 36 ved reiser under 4 timer), krever legeattest.

 • Lufthansa: Gravide kan fly inntil uke 36.

 • British Airways: Gravide kan fly inntil uke 36 (tvilling- eller flerlingsvangerskap frem til uke 32). Fra uke 28 kreves en legeattest, hvor det bekreftes at det er trygt å fly.

 • Finnair: Gravide kan fly inntil uke 36. Ved korte nasjonale flyturer og korte turer innenfor Skandinavia aksepteres gravide inntil uke 38. Fra uke 28 kreves en legeattest.

 • KLM: Gravide kan fly inntil uke 36 (inntil uke 34 ved tvilling- eller flerlingsvangerskap).
            

Legeerklæring
Legeerklæringen bør være på engelsk, mindre enn en uke gammel og bør inneholde dato for termin, at det ikke foreligger komplikasjoner og at det ikke foreligger noen medisinske tilstander som er til hinder for at man kan fly.


Forslag til helseattest:

To whom it may concern
This is to certify that ...................born.............has en estimated date of delivery ................ (confirmed by ultrasound). The patient is in good health, and there are no complications concerning pregnancy. The patient is  fit for flying with ............. (name of airline).
Date of departure: .................... Date of return:......................
Sincerely
........................... (Dr. XX, adress)
........................... (Date)


Skriv ut og ta med til legen din! God reise!


 


 


 


 


 


 


 

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.