C-reaktivt protein (CRP)

CRP er et protein som finnes i blodet. Mengden av CRP stiger i den akutte fasen av en del sykdommer. Det kalles derfor et "akuttfaseprotein".
Oppdatert dato: Søndag 25. juni 2006

Normalverdi
Under 10.


Tolkning av prøvesvar
Høye verdier er tegn på akutte infeksjoner og andre betennelser. Infeksjoner med bakterier gir som regel høyere CRP enn infeksjoner med virus.

Virusinfeksjoner: CRP er ofte normal eller bare litt forhøyet tidlig i en virusinfeksjon. Etter 3-6 dager er CRP mellom 20 og 50 vanlig. Enkelte virus kan likevel føre til enda høyere CRP-verdier.


Bakterieinfeksjoner: CRP kan stige til over 50 i begynnelsen av en bakterieinfeksjon. Etter noen dager faller verdien igjen.


Oppdatert 25.06.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.