C-reaktivt protein (CRP)

CRP er et protein som finnes i blodet. Mengden av CRP stiger i den akutte fasen av en del sykdommer. Det kalles derfor et "akuttfaseprotein".
Oppdatert dato: Onsdag 30. desember 2015

Normalverdi Under 10. Her kan du lese mer om hvor høy CRP kan bli, hva det er tegn på og hva som er normalverdier.

Tolkning av prøvesvar Høye verdier er tegn på akutte infeksjoner og andre betennelser. Infeksjoner med bakterier gir som regel høyere CRP enn infeksjoner med virus. Virusinfeksjoner: CRP er ofte normal eller bare litt forhøyet tidlig i en virusinfeksjon. Etter 3-6 dager er CRP mellom 20 og 50 vanlig. Enkelte virus kan likevel føre til enda høyere CRP-verdier.

Bakterieinfeksjoner: CRP kan stige til over 50 i begynnelsen av en bakterieinfeksjon. Etter noen dager faller verdien igjen.

Oppdatert 25.06.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege