Brystsmerter - hva kan årsaken være?

Brystsmerter er en svært vanlig plage hos både unge og eldre. Noen har smerter over lengre tid, andre har kortvarige og mer akutte smerter. Smertene kan være sviende, trykkende, skjærende, dunkende, og smertene kan sitte hvor som helst i brystkassen. Alt etter årsaken kan smertene stråle ut i armene, opp i halsen, ned i magen, og av og til ledsages av tung pust, kvalme, hjertebank og ikke minst angst.
Oppdatert dato: Torsdag 20. mai 2004

De fleste har ikke hjerteproblemer!
Alle har hørt om hjerteinfarkt og sett dramatiske bilder på TV eller film av middelaldrende menn som trekker pusten dypt, holder seg for brystet og faller bevisstløse om på gaten. Heldigvis er på langt nær alle brystsmerter hjerteinfarkt - det viser seg faktisk at de fleste med brystsmerter IKKE har hjerteproblemer.


En vanlig plage
Både hos fastleger, på legevakt og på sykehus er brystsmerter et vanlig symptom, og det kan være en utfordring for legen å plukke ut de som har hjertesykdom og som skal behandles for dette. Noen brystsmerter er helt harmløse, andre er alvorlige og farlige, og felles for alle typer brystsmerter er at de som regel gjør pasienten engstelig. 


Hos en allmennpraktiker har halvparten av pasientene som kommer med brystsmerter ikke hjertesykdom; brystsmertene skyldes psykisk årsaker eller muskelplager. Hjertesykdom, lungesykdom og magelidelser utgjør omtrent 15% hver. 


.. og de fleste går ikke til legen
Vi vet dessuten at kun 5-10% av de som har brystsmerter tar kontakt med legen sin for å finne årsaken. Jo yngre personen er, jo mindre er sannsynligheten for at dreier seg om hjertesykdom. Hos unge voksne og ungdom er muskelplager og psykiske årsaker hyppige, men hos eldre øker frekvensen av hjertesykdom, sykdom i lunger og mage.


Hvem bør følge ekstra godt med?
De fleste som har hjertesykdom fra før vil kjenne igjen smerter fra hjertet når de dukker opp. Dessuten er det slik at personer som er friske fra før, men som har hjertesykdom i familien, sukkersyke eller høyt kolesterol bør være ekstra oppmerksom på brystsmerter.


En vanskelig nøtt for legen
Når du kommer til legen din med brystsmerter, er det svært viktig både for deg og legen at han kan utelukke de alvorligste årsakene, spesielt de som må behandles raskt. Hjertesykdom, blødende magesår, blodpropp i lungene, alvorlig lungebetennelse og gallestein kan være eksempler på slike alvorlige lidelser. Når de alvorlige lidelsene er avklart har man bedre tid på seg til å lete etter mindre farlige årsaker.


Sykehistorien er svært viktig
Symptomer som kommer svært brått på, som oppstår i forbindelse med fysisk aktivitet, tungpust, kvalme eller dårlig allmenntilstand bør få legen til å mistenke at det er noe mer enn muskelsmerter. Mange lidelser har typiske smertemønstre og typisk forløp, og en erfaren lege kan ofte identifisere pasientene som er mistenkelige med tanke på hjertesykdom. Har man hatt hjertesykdom tidligere, eller er man disponert for hjertesykdom, skal legen ha lavere terskel for å undersøke hjertet enn ellers.
 
Undersøkelsen hos legen
Etter at legen har spurt deg ut om sykehistorien vil du bli undersøkt kroppslig. Legen din vil vurdere puls, temperatur, blodtrykk, pustingen din og hvor smertepåvirket du er. Han vil lytte på lunger og hjerte, selv om et hjerteinfarkt ikke kan høres så kan slik lytting utelukke eller bekrefte andre diagnoser. Legen vil trykke på brystkassen din og lete etter ømme punkter, utslett eller ribbensbrudd.


Tilleggsundersøkelser
Et EKG hører også med, og et typisk hjerteinfarkt er synlig på en slik prøve. Hvis smertene har gitt seg, vil det sjelden vise noe galt, men man kan noen ganger se rester etter tidligere infarkter på slikt EKG. Noen ganger kan imidlertid EKG være normalt selv om det er hjertesykdom som forårsaker smertene. Blodprøver kan bekrefte eller avkrefte et hjerteinfarkt, men som regel tar det litt tid å få svar på en slik prøve. CRP kan si noe om eventuell bakterieinfeksjon (for eksempel lungebetennelse). På sykehus vil man gjerne undersøke deg med røntgenbilde av lungene eller nakken.


Likt symptom på flere diagnoser
Det er mange årsaker til brystsmerter, noen farlige, noen alvorlige, noen harmløse og noen ganger finner man ikke årsaken. Listen som følger under er en kortfattet oversikt over forskjellige årsaker. Trykker du på linkene kan du lese mer om hver enkelt tilstand.


Psykiske årsaker
Dette er en svært vanlig årsak, og er ofte det man står igjen med hvis ingen annen årsak påvises. Psykiske årsaker kan noen ganger ha en klar utløsende årsak, men ikke alltid.


Muskel-skjelettplager
Slike brystsmerter er også svært vanlige, spesielt hos unge. Er også en diagnose man må vurdere hvis ingen annen årsak påvises.
Smertene kan komme fra muskulatur, nakke, ribbebrudd, prolaps i nakke eller brystryggrad.


Gallestein
Her sitter smertene gjerne under høyre ribbeinsbue, men kan stråle opp til brystkassen. Gjerne takvise smerter, og svært intense.
Dette er sjeldnere hos unge enn hos eldre, og sees hyppigere hos kvinner. Feber kan være tegn på at galleblæren er betent.


Lungebetennelse
Symptomer på dette er hoste med gult eller grønt oppspytt, feber, dårlig allmenntilstand, tung pust, smerter ved pusting. Blodprøven CRP kan gi mistanke om infeksjon, lytting på lungene kan ofte påvise lungebetennelsen. Et røntgenbilde kan bevise at det foreligger en lungebetennelse (men ikke alltid).


Punktert lunge (pneumothorax)
Dette kan skje i forbindelse med skade eller slag mot brystkassen, noen ganger oppstår dette uten noen spesiell utløsende årsak.
Gir akutt pusteproblemer og smerter i brystet og er en potensielt dødelig tilstand. Røntgenbilde vil vise at lungen er punktert.


Halsbrann
Sviende smerter bak brystbenet er typisk for slike plager, hvor magesyren kommer opp i spiserøret. Disse plagene kan være vanskelige å skille fra hjertesykdom. Smertene kan bli bedre hvis man tar syrenøytraliserende medisin.


Blodpropp i lungene
Tilstanden kan ha mange grader, alt fra dramatiske symptomer til nesten ingen symptomer i det hele tatt. Intensiteten avhenger av størrelsen på blodproppen. Tung pust og brystsmerter er typisk.
Denne diagnosen er vanskelig å stille, og som regel må det gjøres spesialundersøkelser som CT eller scintigrafi av lungene.


Helvetesild
Dette er herpes-utslett (gamle vannkoppe-virus som "våkner til live")på brystkassen, ofte belteformet, rødflammet utslett med små blemmer. Ekstremt smertefullt. Som regel er denne diagnosen lett å stille.


Magesår
Kan være akutte smerter øverst i magen eller nederst i brystkassen.
Et blødende magesår kan gjøre pasienten svært syk og dette er potensielt dødelig.


Angina
Angina skyldes trange blodårer til hjertemuskulaturen, men ikke avstengte blodårer som ved infarkt. Smerter som dukker opp ved fysisk aktivitet og som går over i hvile er typisk. Smertene oppleves som et trykk like bak brystbenet, og kan stråle ut i venstre arm, ned til magen eller opp mot halsen. En EKG-undersøkelse mens smertene er til stede kan vise typiske forandringer. Ellers kan man gjøre et såkalt arbeids-EKG hvor man måler hjerteaktiviteten når man sitter på sykkel og trener.


Hjerteinfarkt
Dette skjer oftest med en middelaldrende eller eldre person. Smertene er identiske med anginasmertene, men kan være mer intense og går ikke over av nitroglyserin. Smertene skal vare over 30 minutter for at de defineres som hjerteinfarkt. Noen har tung pust, kvalme, angst. EKG og blodprøver viser typiske infarktforandringer.


Det finnes mange flere, sjeldnere årsaker til brystsmerter. Lidelsene nevnt ovenfor er de vanligste i Norge.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.