Brennkopper

Brennkopper er en overfladisk hudinfeksjon forårsaket av bakterier, enten stafylokokker eller streptokokker.
Oppdatert dato: Tirsdag 16. januar 2007

Medisinsk betegnelse: impetigo

Som regel har de kommet seg inn i huden gjennom et lite sår eller en rift. Brennkopper kan også oppstå i hudområder med eksem, herpes, soppinfeksjon, insektstikk, skabb eller lus. Brennkopper er vanligst hos barn og smitter lett.

Hvordan ser det ut?
Brennkoppene begynner som små blemmer, som etter hvert fylles med puss (verk). Blemmene brister og dekkes med honninggule skorper, som kan være ganske tykke (kruster). I kanten av såret er det rødt og irritert. Skorpene er av forskjellige størrelser, som regel fra noen millimeter store til et par cm.

En sjeldnere variant arter seg som væskefylte blemmer. Når blemmene sprekker, får bunnen et blankt, glatt utseende.

Brennkoppene kan sitte hvor som helst på kroppen, men er vanligst i ansiktet, i hodebunnen og på hendene.

Allmenntilstanden er vanligvis god, men feber og forstørrede lymfeknuter forekommer. Lymfeknutene kan være ømme.

Hvordan skal brennkopper behandles?

Kontakt legen din. Dersom det kun er ett begrenset område med brennkopper, behandles infeksjonen lokalt.  Vask ofte og grundig med såpe (evt grønnsåpebad), vask deretter med f eks klorheksidin sårvann, og smør deretter bakteriedrepende krem/salve på brennkoppene slik som Microcid, Bacimycin eller Brulidine. Brennkoppene bør dekkes til hvis mulig for å hindre smitte. Den som steller såret må vaske hendene godt etterpå og alle i familien må ha eget håndkle.

Antibiotika? Ved flere enn ett sår på forskjellige steder av kroppen må man vanligvis ta antibiotika tabletter eller saft.

Hva med familie og venner?
Brennkopper smitter lett! For å hindre at andre blir smittet skal man ikke dele såpe, håndkle og sengetøy med andre. Foreldre som steller sårene til barna må være grundige med håndvask etterpå for ikke selv å bli smittet eller føre smitten videre til andre. Der det er mulig (for eksempel på armer og bein) dekkes brennkoppene med sterile kompresser eller plaster. 

Barnehage, skole og jobben
Barn - og voksne - bør ikke gå på skolen eller i barnehagen så lenge brennkoppene er fuktige - hvis de ikke kan dekkes til helt. Ved utbrudd i barnehager og på skoler må håndhygienen innskjerpes. Både personalet og barna må vaske hendene oftere enn før, og leker og andre berøringspunkter må vaskes godt. Personer som arbeider med mat, bør være borte fra jobb til infeksjonen er behandlet.

Oppdatert den 16.01.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege
Kilder:
-Koning S, Verhagen AP, van Suijlekom-Smit LWA, Morris A, Butler CC, van der Wouden JC. Interventions for impetigo. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD003261. DOI: 10.1002/14651858.CD003261.pub2. 899-902.
-Aavitsland P. Nye brennkopper - nye terapianbefalinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 143.
-Statens legemiddelverk. Terapianbefalinger ved impetigo (brennkopper). Ekspertmøte 2002-10-29.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.