Blodprøver

Oppdatert dato: Mandag 19. mai 2003

I dette avsnittet finner du en oversikt over hva som er normale verdier ved de blodprøvene som legen oftest tar.

Vær klar over at normalverdiene kan variere litt fra laboratorium til laboratorium. De verdiene som er tatt med her, gjelder for Fürst medisinske laboratorium i Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.