Barn med omgangssyke

Barnet kaster opp og har diaré. Som regel er det ikke noe alvorlig, men du bør kjenne faresignalene.
Oppdatert dato: Fredag 27. april 2007

Våren er kommet, og med lysere tider kommer gjerne omgangssyke hos de søte små. De aller fleste barna takler omgangssyke bra, men spesielt de aller minste kan fort bli svært syke. Da er det viktig at du kjenner faresignalene og vet hvordan du best mulig kan hjelpe barnet gjennom infeksjonen.

Rotavirus
Omgangssyke hos barn skyldes som regel virus, og det aller vanligste viruset er rotavirus. Viruset fører til akutt mage- og tarminfeksjon særlig hos barn i alderen tre måneder til fem år. De fleste barn har gjennomgått minst én infeksjon før de når fem års alder. Barn som har hatt omgangssyke tidligere, blir delvis immune mot smitte senere. Hos barn som legges inn med omgangssyke på norske sykehus, påvises rotaviruset hos rundt halvparten.

Det tar vanligvis to–tre dager fra at barnet smittes til at infeksjonen bryter ut. Symptomene er oppkast, diaré og lett feber. Barnet kaster som regel opp i et par døgn, mens diareen kan vare opp mot en uke. Noen barn, spesielt de under et halvt år, mister så mye væske de ikke klarer å drikke nok for å erstatte væsketapet, og de blir uttørret. Tegn på alvorlig uttørring er slapphet, lite og mørk urin, tørre slimhinner i munnen, akutt vekttap på over fem prosent, rask puls og nedsatt elastisitet i huden.

Slik unngår du smitte
Viruset er svært smittsomt, og smitter lettest via avføring. Det oppstår ofte epidemier på steder med mange barn tett sammen, f.eks. i barnehagen. God håndhygiene og gode rutiner ved bleieskift er viktig for å redusere smitte. Bruk engangshansker ved stell, og fjern synlig forurensing på stellebordet med Klorin eller desinfeksjonsmiddel.

Viruset kan også smitte via spytt på f.eks. spisebestikk og leker. Leker og spiseredskaper bør derfor vaskes ofte. Barn med symptomer skal holdes hjemme fra barnehage eller skole.

Vaksine
Det er nå også kommet en rotavirusvaksine på markedet. Den er bare aktuell for spedbarn under seks måneder, da det er de aller minste som blir sykest av infeksjonen. Vaksinen gies som væske i munnen. Man gir to doser: Første dose kan gis ved seks ukers alder, og andre dose gis ca. fire uker etter første dose. Vaksinen gir god beskyttelse; risikoen for alvorlig uttørring reduseres med 85 prosent.

Det ser også ut til at vaksinen gir en viss beskyttelse mot andre former for barnediaré. Vaksinen gies ikke til større barn fordi disse barna normalt ikke blir så syke av viruset, og den er heller ikke utprøvd på denne aldersgruppen.

Når barnet kaster opp og har diaré
Det aller viktigste er å få i barnet nok væske. Det anbefales å få barnet til å drikke små mengder av gangen, men hyppig; for å unngå at barnet at barnet kaster opp enda mer. Dersom barnet ikke vil drikke, må det få væske på skje eller sprøyte, et par ml hvert femte minutt. Dette er en stor jobb for foreldrene, men ofte nødvendig hos de aller minste for å unngå alvorlig uttørring. Spedbarn bør ammes så ofte som mulig.

Gi barnet det det ønsker å drikke, men forsøk å unngå for store mengder med søt (sukkerholdig) drikke, fordi dette kan forverre diareen. På apoteket kan man kan kjøpe en spesiell væskeblanding — Gem — men også vann og melk kan brukes. Forsøk også å gi de litt større barna en saftis; det kan gi barnet mye væske og energi. Det er ikke farlig om barnet ikke spiser på et par dager. Forsøk lettfordøyelig mat som yoghurt, suppe eller salte kjeks hvis barnet har litt matlyst.

Når bør du kontakte lege?
Lege bør alltid kontaktes ved tegn på alvorlig uttørring (som sparsom og mørk urin, tørre slimhinner og vekttap på mer enn fem prosent) eller hvis barnet virker svært slapt og medtatt. Noen ganger kan væsketapet være så stort at barnet må legges inn på sykehus for intravenøs væskebehandling. Også hvis barnet har blod i avføringen, kraftige magesmerter eller langvarig høy feber, bør lege kontaktes, fordi det kan dreie seg om noe mer alvorlig enn vanlig omgangssyke.

Spedbarn under seks måneder skal alltid undersøkes av lege hvis de har kraftig oppkast og diaré. De aller minste barna kan bli svært syke etter bare kort tid med symptomer.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.