Allergisk sjokk

Allergisk sjokk vil si livstruende fall i blodtrykket på grunn av en plutselig og kraftig allergisk reaksjon.
Oppdatert dato: Fredag 4. april 2003

Bakgrunn
Allergisk sjokk vil si livstruende fall i blodtrykket på grunn av en plutselig og kraftig allergisk reaksjon. Årsaken kan være en injeksjon (vaksine eller røntgenkontrastmiddel), insektsstikk (blant annet vepsestikk), legemidler eller matvarer. Når blodtrykket blir for lavt, får ikke livsviktige organer som hjernen, hjertet, lungene og nyrene nok blod. Det kan føre til organsvikt og død. Sjokk kalles også sirkulasjonssvikt.

Sykdomstegn
De første sykdomstegnene er ofte kløe (i hodebunnen, øregangene, håndflatene og fotsålene), svimmelhet, matthet, uro og angst.

Etter hvert kan disse sykdomstegnene opptre: • Varmefølelse og rødme, eller kaldsvette og blekhet.

 • Kvalme, brekninger eller diaré.

 • Nysing og hoste.

 • Tung pust.

 • Pipende pustelyder.

 • Følelse av trykk over brystet.

 • Hjertebank.

 • Vabler eller annet hudutslett.

 • Bevisstløshet.

 • Kramper.

 • Puste- og hjertestans.

Behandling

Førstehjelp • Legg straks pasienten flatt og med bena hevet (sjokkleie). Hvis pasienten er bevisstløs, må han ligge i sideleie i steden.

 • Ring 113.

 • Overvåk Bevissthet - Luftveier - Åndedrett (BLÅ) hele tiden og start Blås munn-til-munn og Hjertemassasje (BH) om nødvendig.

 • Personer som har hatt allergisk sjokk tidligere har ofte adrenalinsprøyte hjemme. Gi adrenalin hvis du har lært hvordan det skal gjøres. Følg bruksanvisningen.

Medisinsk behandling • Legen vil gi adrenalin og fortsette å overvåke BLÅ.

 • Hvis pasienten har pustevansker vil han få oksygen og medisiner som utvider luftveiene.

 • Intravenøs væske er aktuelt hvis blodtrykket fortsetter å være lavt.

 • I tillegg får pasienten allergimedisiner (antihistaminer) og glukokortikoider.

 • Deretter blir han innlagt på sykehus.

Allergisenteret
Her på allergisenteret kan du særlig lese om de plagene som skyldes en allergisk reaksjon. Ved 15 års alder er det omtrent 40 % av befolkningen som har hatt eller har en form for allergi. Det er mange! Vi håper at bedre kunnskap gir bedret mestring av plagene. Klikk for mer informasjon om allergi, allergi i øyne og nese, astma, elveblest, kontakteksem og matvareallergi.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.