Alexanderteknikk

En ny studie viser at såkalt Alexanderteknikk kan gi langvarig bedring for pasienter med kroniske korsryggsmerter.
Oppdatert dato: Tirsdag 17. February 2009

I studien ble 579 personer, som alle hadde kroniske og tilbakevendende ikke-spesifikke korsryggsmerter, delt inn i fire grupper. Den første gruppen var en kontrollgruppe, som fikk vanlig behandling av lege. Den andre gruppen fikk seks timer med Alexanderteknikk-undervisning, mens den tredje fikk 24 timer med undervisning. Den fjerde og siste gruppen fikk seks timer med klassisk massasje.

I tillegg fikk halvparten av hver gruppe foreskrevet et treningsopplegg fra fastlegen, som gikk ut på en halvtimes gange hver dag eller tilsvarende. I dette treningsopplegget inngikk også rådgivning fra helsesøster.

I studien konsentrerte man seg om måling av to hovedeffekter, nemlig funksjonsbegrensning og antall dager med smerte.

Resultater fra studien
Studien viste altså at den mest effektive behandlingsmetoden var timer i Alexanderteknikk. Ett år etter at forsøket startet opplevde de som fikk 24 timer med Alexanderteknikk-undervisning 42 prosent mindre funksjonsbegrensning, og en reduksjon i antall dager med smerte per måned fra 21 til 3.

De som bare fikk seks timer med Alexanderteknikk-undervisning, oppnådde likevel helt opp til 72 prosent av den samme effekten som de som fikk 24 timer med undervisning.

Gruppen som kun fulgte programmet med fysisk trening, opplevde bedre funksjon, men ingen endring i antall dager med smerte.

Effekten av massasje var ubetydelig etter ett år. Siden effekten av å få Alexanderteknikk-undervisning ble opprettholdt, er langtidseffekten av undervisningen sannsynligvis et resultat av aktiv læring, og ikke en placeboeffekt.

Det ble ikke rapportert om noen negative bivirkninger.

Den kontrollerte og randomiserte studien var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Southampton og Universitetet i Bristol, og ble ledet av professor Paul Little.

Hva er Alexanderteknikk?
Alexanderteknikk er en selvhjelpsmetode som går ut på å kunne gjenkjenne og unngå vanemessige reaksjonsmåter som hemmer bevegelse og fører til unødvendige spenninger, særlig av ryggsøylen. Det blir også lagt stor vekt på frihet i hode-/nakkeleddet, da sanseinformasjonen fra de dype nakkemusklene har stor betydning for kroppens balansefunksjon.

Undervisningen
Alexanderteknikk undervises individuelt, og læreren bruker en kombinasjon av varsom berøring og muntlig veiledning. Eleven lærer å bruke sin oppmerksomhet målrettet og aktivt, noe som inkluderer fokus på hodebalanse, lengde av ryggsøyle og kontakt med underlaget.

Eleven lærer å bli bevisst på sammenhengen mellom intensjoner og muskelspenninger i daglige aktiviteter, som å sette seg ned, reise seg, bøye seg og løfte ting. Vanligvis tilbringer eleven også noe av tiden i liggende stilling. Han/hun tar av seg sko, men er ellers fullt påkledd.

Målet med undervisningen er at man skal utvikle nok ferdigheter og forståelse til at man kan bruke Alexanderteknikken på egenhånd. Hvor mange timer man trenger for å lære teknikken varierer, men de fleste må regne med mellom 20 og 30 timer for å lære det grunnleggende. Man kan imidlertid også ha utbytte av færre timer. Har man derimot store helseproblemer, må man regne med å måtte ta flere timer.

Hva slags mennesker benytter Alexanderteknikk?
Mange av dem som kommer for å få undervisning har ryggsmerter eller andre fysiske plager, men teknikken kan også være nyttig for blant annet gravide, idrettsutøvere, utøvende kunstnere som ønsker å forbedre prestasjonene sine og personer med Parkinsons som ikke har for store bevegelsesproblemer.

Forsøk tyder dessuten på at Alexanderteknikk kan hjelpe mot nakkesmerter, høyt blodtrykk, stress og pustevansker. Lærere i Alexanderteknikk regner imidlertid først og fremst teknikken som forebyggende, og som en investering mot helseproblemer i fremtiden.

Effekten
En av faktorene ved ikke-spesifikke korsryggsmerter antas å være abnormale muskelspenninger og ukoordinert spenning som fører til at ryggsøylen blir kortere og at det oppstår et press på ryggvirvler og bruskskiver.

Alexanderteknikken hjelper trolig ved å stimulere aktiviteten i balanseprosessene som koordinerer muskulaturen rundt ryggsøylen og ved å stimulere til lengde i ryggsøylen. Dette reduserer krampetrekninger i overspente muskler og abnormalt trykk på skiver og andre strukturer, samtidig som man opprettholder den naturlige spenningstilstanden i musklene.

Lærerne
Alle medlemmer av NFLAT (Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk) har fullført og bestått tre års utdannelse godkjent av STAT (The Society of Teachers of the Alexander Technique).

Vær imidlertid oppmerksom på at lærere i Alexanderteknikk ikke er medisinsk utdannet. Derfor får man heller ikke refundert timer i Alexanderteknikk fra Folketrygden.

Alexanderteknikk er undervisning, ikke terapi. Har du et helseproblem, bør du oppsøke lege.

Hvor mye en time i Alexanderteknikk koster varierer alt etter lærerens erfaringsnivå, utgifter og lokalisering, men prisen ligger som regel på mellom 280 og 400 kroner.

Mer informasjon
Hvis du vil vite mer om Alexanderteknikk og hvor du kan lære det i Norge, kan du ta kontakt med NFLAT:

  • alexanderteknikk.no
  • [email protected]
  • Tlf. 412 07 556
  • Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.