Akutt nyresvikt

Nyresvikt vil si at nyrene ikke klarer å filtrere blodet. Konsekvensen blir at det hoper seg opp avfallsstoffer i kroppen.
Oppdatert dato: Lørdag 1. januar 2000

Medisinsk betegnelse: akutt nyreinsuffisiens.


Avfallsstoffer hoper seg opp
Store mengder avfallstoffer i blodet er livstruende. Det gir forskyvninger i syre-base-balansen, saltkonsentrasjonene forandres og avfallstoffene virker giftig på mange organer.

Årsaker
Nyrenes mulighet til å filtrere blod kan bli redusert hvis: • Det ikke strømmer nok blod gjennom nyrene. Dette kan skyldes uttørring, sirkulasjonssvikt , blodforgiftning og hjertesvikt.

 • Nyrene er rammet av sykdom, for eksempel glomerulonefritt, åreforkalkning eller nyreinfarkt.

 • Avløpet fra nyrebekken og urinblære er hindret. Dette kan skyldes stein eller levret blod i urinveiene.

 • Det kan også skyldes at urinblæren er lammet, slik at den ikke kan trekke seg sammen og tømme seg.

Sykdomstegn • Det kommer mindre urin enn vanlig (mindre enn 500 ml per døgn) - men 10 % har normal urinproduksjon.

 • Oppkast.

 • Forvirring.

 • Urinlukt av pusten.

 • Eventuelt blødninger i huden.

 • I tillegg kan du få symptomer på grunn av den tilstanden som forårsaket nyresvikten.

 • Etter noen dager kan urinmengden øke kraftig. Da må du tisse ofte og mye, du blir tørst og får tørr munn.
  Prøver

Undersøkelser
Urinen undersøkes (hvis det er stor nok urinproduksjon til å få tatt en prøve). Blodprøver kan vise forhøyede verdier av avfallsstoffer, blant annet urinstoff og kreatinin, og for mye kalium.
Andre undersøkelser kan være nødvendige for å finne årsaken til nyresvikten.

Behandling
Nyresvikt kan være en alvorlig tilstand, og alle med akutt nyresvikt innlegges i sykehus for videre undersøkelse og behandling

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.