Akutt ørebetennelse

Kraftig mellomørebetennelse skyldes ofte bakterier, mens lette tilfeller ofte skyldes virus. Ørebetennelse oppstår ofte samtidig med - eller etter - en forkjølelse eller halsbetennelse.
Oppdatert dato: Søndag 25. November 2007

Medisinsk betegnelse: Otitis media

Ørebetennelser er vanligst hos barn, og det er særlig vanlig hos barn under to år.
Sykdomstegn
Lett ørebetennelse fører til moderate smerter og dottfølelse i øret. Hørselen kan være litt nedsatt. Tilstanden går som regel over i løpet av få dager, men kan av og til være opptakten til mer alvorlig ørebetennelse.

Kraftig ørebetennelse kan gi kraftig øreverk. Temperaturen stiger til 38-39°C, og redusert allmenntilstand er vanlig. Små barn kan være irriterte, gråte, ta seg til øret eller dreie hodet fra side til side. Sterkt nedsatt hørsel er vanlig. Trommehinnen kan sprekke, da renner det gul væske og puss ut av øret. Sprekker trommehinnen, går smertene som regel tilbake.

Ørebetennelser blir vanligvis helt bra av seg selv. Etter kraftige eller gjentatte ørebetennelser kan det være fare for at hørselen skal bli nedsatt.

Behandling

 • Kontakt lege. Hun vil undersøke trommehinnen og vurdere hva slags behandling som er aktuell.
 • Smertelindring. For eksempel paracetamol (tabletter, smeltetabletter, stikkpiller eller mikstur). Det hjelper å ligge høyt med hodet.
 • Nesespray? Nesespray kan hjelpe på samtidig nesetetthet, men er ikke vist å påvirke forløpet av ørebetennelsen.
 • Antibiotikabehandling? Et lett tilfelle av ørebetennelse trenger ikke antibiotikabehandling. Ved manglende bedring (eller forverrelse) etter 1-3 døgn, kan antibiotika være aktuelt. Det finnes også spesielle fohold og tilstander som gjør at antibiotika bør tas.
 • Kontroll. Kontakt lege på nytt hvis behandlingen ikke har hjulpet i løpet av to døgn. Det er vanlig å anbefale kontroll hos lege 8 - 10 uker etter en ørebetennelse, uavhengig av om det ble gitt antibitika eller ikke. Hvis det er gått hull på trommehinnen, anbefales gjerne en kontroll hos lege 14 dager etter at den sprakk. Ved kontrollen undersøkes trommehinnen og hørselen.
 • Undersøkelse hos øre-nese-halslege? Allmennpraktiserende leger bruker ofte disse kriteriene for å avgjøre hvem som trenger videre undersøkelse hos øre-nese-halslege:
  - Barn med høy feber og svært dårlig allmenntilstand.
  - Barn med sterke smerter som ikke blir bedre selv om de får antibiotika.
  - Manglende bedring, selv etter bytte av antibiotikum.
  - Barn som har hatt akutt ørebetennelse 3 eller flere ganger i løpet av 6 måneder.
  - Ørebetennelse i et øre med normal hørsel når hørselen på motsatt side er varig nedsatt.
  - Rennende øre i over en uke.
  - Pasienter som tidligere har fått alvorlige komlikasjoner på grunn av ørebetennelse.
  - Alvorlige komplikasjoner (for eksempel infeksjon i knoken bak øret, svært sjeldent).

  Oppdatert 25.11.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

  Kilder:
  -Lindbæk M, Kværner KJ. Behandling av akutt otitis media hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2242-3.
  -Rosenfeld RM, Kay D ”Natural history of untreated otitis media” i Evidence-based otitis media, 2nd edn. Hamilton: Decker, 2003: 180-90.

 • Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen er mer enn to år gammel. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet. Du bør derfor vurdere å skaffe deg et oppdatert svar fra en av våre leger, eller din egen fastlege.